SERVİS , DEVREYE ALMA VE BAKIM FORMU
SERVICE,INSTALLATION AND MAINTENANCE FORM

Yerleşim şeması mevcut mu? / Has a placement diagram?
Yerleşim şemasına göre alan uygun mu? / Is the proper installation area?
Toprak hattı çekilmiş mi?/ Grounding line drawn?
Test raporu var mı / Has Grounding test report?
Devreye alacak personelin LEGA teknik eğitim sertifikası var mı? / Has the personal a certificate about technical training of LEGA ?
Elektrik tesisatı, kablo kesiti, faz sırası ve nötr-toprak kısa devre kontrolü yapıldı mı? / Is checked cable sizes,phases and short circuits?
Cihazın kartları, modülleri, klemens bağlantıları kontrol edil mi?/ Is checked the device boards,sockets and module connections?
Yeterli klima takılmış mı? / Enough air condition installed? BTU Hesabı / BTU Calculating: Cihaz gücü(kVA)xCosøx(1-Verim)x3413=.......btu
Akü ara bağlantıları ve cihaz bağlantıları doğru mu? / Is correct device and battery connections ?
Kullanım kılavuzunda belirtilen devreye alma prosedürü biliniyor mu? / Has been read a startup service manuel and is it clear ?
İlk startdan önce yük hattına manuel bypass ile enerji veriniz. / Feed the load through manuel bypass before first startup
Cihazın giriş-çıkış-akü değerleri kontrol edildi mi? / Is checked input, output and battery values?
Cihazın çalıştırılması ve durdurulması müşteriye öğretildi mi? / Was given about startup and stop ups training to the customer ?

Cihazın genel temizliği ve fan gruplarının kontrolu yapıldı. / UPS and funs were cleaned up and controlled.
Tüm elektriksel bağlantı noktaları ve kart bağlantı noktaları kontrol edildi. / All electrical cable junction and ground are controlled.
Elektronik kartların işlevleri kontrol edildi. / Function of electronic cards are controlled.
Cihazın fonksiyonları kontrol edildi.(Invertor,Rectifier,Bypass,Manuel Bypass) / UPS were tested on Online, Battery and Static bypass mode
Cihazın kalibrasyon parametrelerinin kontrolü yapıldı. / UPS was calibrated.
Akülerin bağlantıları ve cihazın aküden çalışması kontrol edildi. / Junction of battery cables and battery breaker are controlled and tested.
Alarm kayıtlarının kontrolü ve topraklamanın kontrolü yapıldı. / Alarm history and ground are controlled.

Müşteri şikayeti / Customer complaints:


Yapılan işlemler / Done things:Giriş / Input Yük / Load %


Çıkış / Output Yük / Load %


Kullanılan Malzeme Kodu/Part code (if it used) Adet/Pcs Fiyat/Price Toplam/Total İlave /Additional Costs Yan Toplam /Sub Total
Servis ücreti/Service cost
Ulaşım-konaklama/Trip-Hotel
Toplam / Total
KDV ( %18 ) / Tax
Malzeme toplamı/ Totaly Part prices Genel Toplam /General Total

NOT : Devreye alma için gidildiğinde belirtilen şartlar sağlanmadığı tespit edilir ise gün başına servis ücreti alınır.

WARNING : When the service goes for installation and startup and if there are uncompleted items then will be taken per day for service costs.